Stacja nieczynna

SMS Newsletter

1. Warunkiem uczestnictwa i otrzymywania drogą sms/mms newslettera jest wypełnienie formularza na stronie internetowej skisun.pl, w którym to formularzu uczestnik podaje kontaktowy numer telefonu (deklaracja przystąpenia) 

2. Złożenie deklaracji przystąpienia do programu newslletera o której mowa w pkt. 1 stanowi wyraz woli uczestnika do uczestnictwa w programie newslletera, a także wiąże się ze zgodą na uczestnictwo w programach marketingowo-lojalnościowych organizowanych przez organizatora, a w szczególności na otrzymywanie wiadomości sms/mms z tym związanych.

3. Uczestnik przystępując do programu, wyraża dobrowolną zgodę, na przetwarzanie przez organizatora, jego danych osobowych, w szczególności numeru telefonu komórkowego do celów związanych z programem, jak również do celów związanych z marketingiem produktów lub usług organizatora oraz na otrzymywanie od organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez otrzymywanie wiadomości sms/mms. 

4. Administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator, który przetwarza dane o których mowa w pkt.1 i może w tym zakresie powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

5. Dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 1 uczestnik może cofnąć. 

SMS NEWSLETTER

Wpisz swój nr telefonu, a otrzymasz informacje bezpośrednio na swoją komórkę