icon/
24-05-2023
Kino Plenerowe w Ski&Sun

Zapraszamy na wyjątkowe kino plenerowe! 

Czy jest coś lepszego niż spędzenie letniego wieczoru pod gwiazdami, oglądając ulubiony film? Przygotujcie się na niesamowitą przygodę filmową, która ożywi wasze emocje i dostarczy wam niezapomnianych chwil!

 

Data: 12.08.2023
Godzina: 20:00
Lokalizacja: Dolna Stacji Kolei Gondolowej
Film: Elvis
Wstęp: Płatny

Kliknij w wydarzenie i dołącz do Nas! 

 

REGULAMIN KONKURSU - „Kino plenerowe 12 sierpnia 2023r."

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) okresla warunki i zasady, na jakich odbywa sie konkurs
 2. Organizatorem Konkursu jest SKI&SUN Sp. z o.o. Spótka Jawna ul. Armii Krajowej 19, 30-150

Krakow woisana do rejestru przeasiebiorcow prowaazonego przez sad reionowy ala Krakowe

Sródmiescie w Krakowie, XI Wydziat Gospodarcy pod numerem KRS 0000273610 oddziat SKI&SUN

Swieradow Zdrój ul. Zródlana 7, 59-850 Swieradów Zdrój (Organizator).

 1. Konkurs odbywa sie na portalu Facebook osrodka SKI&SUN Swieradów Zdrój. (Konkurs)
 2. Konkurs odbywa sie, od 10.08.2023r. do 12.08.2023r. (Okres Konkursu).
 3. Uczestnikiem Konkursu moze być każdy, kto w Okresie Konkursu weżmie w nim udziat i ukonczyt 18 lat (Uczestnik).

IL. ZASADY KONKURSUI

1. W Okresie Konkurs na portal Facebook Organizatora zamieszczone zostanie post konkursowy dotyczacy kina plenerowego 12 sierpnia 2023.

2. Każdy Uczestnik, w ramach wzięcia udziatu w konkursie udostepnia post na swojej stronie oraz W komentarzu postu umieszczonego na profilu facebook.com/skisun oznacza osobe, ktora chcę zabrać ze

sobą do kina plenerowego.

 1. Każdy Uczestnik moze tylko raz 1 wykonac ww. zadanie.
 2. Sposród wszystkich uczestników którzy prawidtowo wykonaja ww. zadanie zostana rozlosowane 4, 2 osobowe zaproszenia na seans w Kinie plenerowym wraz z przejazdem koleja gondolowa
 3. Losowanie odbedzie sie w dniu12.08.2023 r. w biurze organizatora.
 4. Swieradowie-Zdroiu.
 5. Wyniki losowania zostana przesłane do zwycięzców o 11:00 12 Sierpnia 2023.

III. DANE OSOBOWE, OCHRONA DANYCH I PRYWATNOSC UCZESTNIKA

1. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv osób fizveznuch w zwiazku ~ orzetwarzaniem davcr

osobowvch I w sprawie swobodnego przepivwu takich danch oraz uchvlenia dvrektvwv 95 46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) wziecie udziatu w konkursie zgodnie z zasadami okreslonymi w powyzszym Regulaminie oznacza wyrazenie zgody a przetwarzanie danych osobowych do celón konkursowvch orzez osobe udosteoniaiaca post oraz wskazana w komentarzu

2. Szczegótowa klauzula informacyjna znajduje sie, a stronie internetowej Organizatora.

IV. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie sa:

- 4 dwuosobowe zaproszenia na seans filmowv w kinie plenerowvm 12 sierpnia 2023r. 

 1. Nagrody beda do odebrania w Osrodka SKI&SUN Swieradów Zdrój.
 2. Po rozstrzygnieciu Konkursu Organizator skontaktuje sie ze zwyciezca celem uzyskania danych do przekazania nagrod
 3. Zaproszenie przystuguje osobie wytypowanej w losowaniu wraz z osoba towarzyszaca.
 4. Zaproszenia nie podlegaja wymianie na gotówke
 5. Zaproszenia niezrealizowane w terminie waznosci nie podlegaja zwrotowi, wymianie a gotowke, ani przedłużeniu.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ninieiszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

wróć »
SMS NEWSLETTER